Brukarstwo, Roboty ziemne drogowe

Jakość i gwarancja

Jakość oraz zadowolenie Klienta są podstawowymi czynnikami które zapewniają firmie skuteczne funkcjonowanie oraz trwałą pozycję na rynku dlatego wprowadziliśmy politykę jakości.

Głównym celem jest pełne zrozumienie oraz spełnienie potrzeb i wymagań naszych Klientów podczas kompleksowej realizacji inwestycji i remontów drogowych.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników firmy w to co robimy i jak to robimy klienci chcieli ponownie korzystać z naszych usług , postrzegając nas jako solidnego partnera.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • Dokładne rozpoznanie wymagań Klienta
 • Terminowość wykonywanych prac,
 • Zaangażowanie kierownictwa firmy w działalność,
 • Współprace tylko ze sprawdzonymi dostawcami
 • Aktywny udział wszystkich pracowników w budowaniu jakości w firmie,
 • Rozwój kadry poprzez szkolenie pracowników.
 • Na wszystkie prace udzielmy gwarancji.

Posesje, brukarstwo, roboty drogowe

WYKONANIE NAWIERZCHNI

 • z kostki betonowej wibroprasowanej , z płytek chodnikowych
 • z kostki granitowej
 • z płyt drogowych
 • ustawianie krawężników betonowych, granitowych, obrzeży betonowych

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

 • alejki ogrodowe, chodniki, dojścia do domów
 • schody terenowe
 • murki z elementów betonowych
 • palisady
 • kwietniki
 • ogrodzenia
 • baseny ogrodowe

Budownictwo drogowe

Oferta firmy PRYZMA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WŁODZIMIERZ PODGÓRSKI w zakresie budownictwa drogowego:

Firma Budownictwo Drogowe wykonuje:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

 • rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej
 • rozbiórki podbudów betonowych i tłuczniowych
 • rozkuwanie elementów betonowych, fundamentów
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych
 • wywóz i utylizacja gruzu z budowy

ROBOTY ZIEMNE

 • wykopy pod koryta dróg i ulic z wywozem urobku
 • wykopy pod fundamenty domów
 • niwelacja terenu i profilowanie
 • zagęszczanie gruntu walcami i zagęszczarkami
 • wykonywanie nasypów
 • profilowanie skarp mechanicznie łyżką skarpową
 • wzmacnianie gruntu oraz nasypów geotkaninami

WYKONANIE PODBUDÓW

 • tłuczniowych
 • betonowych , stabilizacja gruntu cementem
 • bitumicznych

WYKONANIE NAWIERZCHNI

 • z kostki betonowej wibroprasowanej , z płytek chodnikowych
 • z kostki granitowej
 • z płyt drogowych
 • ustawianie krawężników betonowych, granitowych, obrzeży betonowych

ODWODNIENIE DRÓG, ULIC , PARKINGÓW I PLACÓW MANEWROWYCH.

 • ustawianie odwodnień liniowych typu „ACO”
 • regulacja włazów kanalizacyjnych
 • regulacja ulicznych kratek ściekowych
 • wykonanie cieków z elementów betonowych i z kostki betonowej wibroprasowanej